Affärslån eller företagslån

Affärslån är på det stora hela ett banklån för företag, ett företagslån. Som i flera andra avseenden kan det dock skilja sig något mellan hur man går tillväga gällande privatperson och företag. Det finns flera olika sätt för företagare att låna pengar.

Företagslån för affärsidé

Om man har en affärsidé kan man behöva extern finansiering för att förverkliga denna. Om man har ett företag är ett sätt att få finansiering är att ansöka om ett företagslån. Man går då till en långivare och presenterar sin affärsidé, det är också viktigt att ha en affärsplan. Banken eller långivaren kommer att granska affärsidén och inte minst affärsplanen samt budgeten för att göra en bedömning.

Risken i affärsidén påverkar utfallet, både gällande huruvida man får företagslån och summan man får låna. Även du som söker lånet, din privatekonomi och din relation till banken kan påverka. Detta för att långivaren behöver göra en bedömning över vilken förmåga det finns för att betala tillbaka lånet. Processen och förutsättningarna kan också skilja sig mellan om företaget ifråga är en juridisk person.

Långivare

När man ska ansöka om företagslån finns det olika typer av långivare. Du kan exempelvis gå till den bank där du redan är kund, en annan bank eller en investerare. Du kan också ansöka om företagslån via Almi. Det finns ingen övre gräns för företagslån men gäller företag med max 250 anställda. Det bör också finnas en medfinansiär för dessa företagslån.

Om du vill ha en lättare lösning finns det flera företagslångivare som tar emot låneansökningar online. Du fyller i alla uppgifter online och oftast signerar du med BankID, proceduren är väldigt smidig. För att hitta rätt långivare för dig bör granska flera företagslångivare så att du kan välja företagslånet med bäst ränta och villkor utifrån dina förutsättningar. Hos Finansy kan du jämföra företagslån samt få mer information som kan vara bra inför att ta ett lån.

Ansök om företagslån online

Affärsplan och budget

Om du har en affärsidé som du funderar på att söka finansiering behöver du förbereda dig ordentligt. Desto bättre förberedd du är och har en välarbetad affärsplan desto större är chansen att du får ett företagslån.

Du behöver kunna uppvisa att din idé kommer vara lönsam och att du har en fungerande och hållbar plan. Långivaren vill förstås ha tillbaka sina pengar och kommer göra en bedömning därefter. Kan du inte visa en bra plan med en rimlig budget finns risken att de kommer neka dig ett lån. Du behöver alltså övertyga långivaren att du kommer kunna betala tillbaka företagslånet. Detta gör man bäst genom att ha läst på ordentligt, gjort sin hemläxa och vara förberedd på alla frågor som kan komma. Ha koll på din bransch, undersök dina konkurrenter, beräkna marginaler och lönsamheten och var realistisk. Siffror som att ”om jag får 5% av marknaden kommer jag tjäna miljoner” räcker ofta inte. Du behöver också motivera hur du faktiskt kommer att få 5% av den marknad du avser.

Det finns flera tv-program när entreprenörer söker finansiella medel, exempelvis Dragon’s den, Shark tank och det svenska Draknästet. Där kan du få tips på både bra och dåliga sätt att söka finansiering. Att gå på ett bankmöte är inte lika dramatiskt som i programmen som vänder sig till tv-tittare. Men genom att lyssna på vad investerarna frågar efter kan du få tips om vad du behöver läsa på om.

Säkerhet för företagslån

En annan viktig aspekt är vilken säkerhet man kan uppbringa, detta kan vara avgörande för huruvida man får ett företagslån. Säkerheten kan bestå av exempelvis fastigheter eller mark, något som har ett relativt högt värde. Man kan också använda sig av någon form av borgen. Det kan exempelvis vara en borgensman vilken är skyldig att betala lånet (om företaget inte kan betala). En borgensman kan antingen vara en, för företaget, utomstående person men också ägaren till företaget.

Det viktiga från långivarens sida är att borgensmannen har god ekonomi. Om en person har svajig privatekonomi kan denne anses vara för osäker för att vara borgensman, ekonomin behöver vara stabil. Detta för att borgensmannens ekonomi behöver vara tillräckligt god för att lånet ska kunna återbetalas. En annan viktig aspekt från borgensmannens sida är att man verkligen tänker igenom och är säker på sin sak innan man går med på att bli borgensman. Av samma anledning, om företaget inte kan betala lånet är borgensmannen återbetalningsskyldig.

Olika sorters företagslån

En variant är ett traditionellt lån, ofta gäller det en större summa pengar och lånet betalas ut i en klumpsumma. Lånet går då ofta till ett särskilt ändamål som en investering i form av nya maskiner eller modernisering av företaget.

En annan variant, som är ganska vanlig, är att man har en checkkredit. Checkkredit används i regel för att få bättre likviditet i företaget. Man kan exempelvis använda checkkredit för att betala löpande kostnader om man själv ligger ute med pengar i väntan på att få betalt för utställda fakturor. När ens kunder har betalat fakturorna sätts pengarna tillbaka till checkkrediten. Det fungerar alltså ungefär som ett kreditkort då man kan använda krediten innan lön och sedan betala tillbaka vid löning. Precis som med kreditkort kan det tillkomma ränta om man nyttjar krediten.